Vous êtes ici : Accueil / Disclaimer

Disclaimer

Les informations contenues dans ce courrier électronique (annexes incluses) sont confidentielles et réservées à l'usage exclusif des destinataires repris ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire, soyez informé par la présente que vous ne pouvez ni divulguer, ni reproduire, ni faire usage de ces informations pour vous-même ou toute tierce personne. Si vous avez reçu ce courrier électronique par erreur, vous êtes prié d'en avertir immédiatement l'expéditeur et d'effacer le message e-mail de votre ordinateur.

De informatie in deze e-mail, bijlagen inbegrepen, is vertrouwelijk en is alsdusdanig voorbehouden voor exclusief gebruik door de hierboven vermelde bestemmeling(en). Indien u niet de bestemmeling bent, willen wij u erop wijzen dat u deze informatie niet mag aanwenden voor eigen gebruik noch verspreiden aan derden. Indien u deze e-mail per ongeluk hebt ontvangen, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en deze e-mail van uw computer te verwijderen.